AKSARAY AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI

Değerli Üyelerimiz;

12.08.2021 Perşembe günü düzenlemiş olduğumuz İstişare Toplantımıza katılım sağlayan üyelerimize çok teşekkür ederiz. Sizlerin varlığı ve desteği ile Aksaray’ımızda ve ülkemizde, aile hekimliğini daha iyi noktalara taşıyabilme amacıyla mücadele etmekteyiz. Gelinen noktada; birinci basamak ve aile hekimleri; özellikle son yönetmelikle zirveye çıkmış olan hak kayıpları, kontrolsüz bir şekilde artan iş yükleri ve getirilen ceza uygulamaları ile can çekişmektedir

Özveriyle, hiçbir karşılık beklemeden COVID-19 aşılamalarında büyük bir başarı gösteren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına pandemi sürecinde hiçbir şarta bağlanmadan verilmesi gereken ek ödemelerin maddelerce çeşit çeşit şartlara bağlanması, ödül görünümlü bir ceza şeklindedir adeta. Aile hekimleri her geçen gün bu kadar katlanarak artan iş yükünün altında iyice ezilmekte, neredeyse nefes alamamaktadır ve yapılmadığı takdirde negatif performansla, yıllardır eriyen maaşlarında, ilave % 10 luk kesintiler yapılması tehdidiyle yüz yüze bırakılmaktadır. Yönetmeliğin, sadece pozitif performans ve gelir artışı sağlıyormuş gibi gösterilerek; bu hak kayıpları, kesinti ve cezalandırma şekillerinden bahsedilmemesi, aile hekimliğinin hep ilave ödemelerle destekleniyormuş gibi gösterilmesi de manidardır ve aile hekimlerini toplum nezdinde itibarsızlaştırma ve kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu düşündürmektedir. Yoksa; bir yönetmeliğin bu kadar övülerek her türlü basın mecralarıyla reklamının yapılmasına neden gerek duyulsun ki?

Bu yönetmelikle, sahada adeta darağacı kurulmuş ve ipi de sağlık müdürlüğüne verilmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak HYP’nin uygulanabilir olmadığını ve ciddi hak kayıplarımızın olacağını, yapılacak eylemlerin planlamasının çok dikkatle ele alınması, bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerektiğini aksi halde halkı karşımıza alacağımızı ve bu durumun aleyhimize işleyeceği endişesini taşımaktayız. Özellikle istifa dilekçelerinin verilmesi ve pandemi sürecinde iş bırakma eylemlerinin bize olan bakış açısını olumsuz etkileyeceği, her türlü mecrada bakanlık yetkililerince bunun aleyhimize kullanılacağı yönündeki düşüncelerimizi sizlerle de paylaşmak isteriz.

Siz değerli üyelerimizle, istişare toplantımızda, bu konudaki düşünce ve yorumlarımızı karşılıklı paylaşarak ve görüş alış-verişinde bulunarak oybirliğiyle aldığımız kararları bilgilerinize sunmak isteriz.

Birinci basamağın emekçilerini tükenmişliğe itecek bu yönetmeliği ve eklerini, ilk günde de kabul etmediğimizi söyledik ve her mecrada da söylemeye devam edeceğiz. Toplantımızın gündem konuları; -Yeni ödeme sözleşme yönetmeliği -HYP-kronik hastalık izlemleri -Laboratuvarımızla ilgili yaşanan sorunlardı.

Dernek başkanımız Dr. H. Şenol Atakan açılış konuşmasında; Olaylara ideolojik yaklaşmamamız gerektiğini sahada bazı grupların ideolojik ajandası olan STK ların etkisinde olduğunu, iş bırakma ve istifa eylemlerinin halkın nazarında tepki görmemize sebep olacağını, bu nedenle yönetim kurulu olarak desteklemediğimizi ancak isteyen üyelerimizin bireysel olarak katılabileceğini belirtti.

Daha önce YK olarak yapılabilecekler olarak paylaşılan ; 1- Tamamen randevulu çalışma sistemine geçerek uygulama birlikteliği gösterilmesi. 2- Bu koşullarla pratik olarak uygulanabilir olmayan HYP nin yapılmaması. 3- Hak kaybına uğramadan, nüfuslarımızın kısa sürede kademeli olarak ta olsa düşürülmesi için yeni birimler açılması talebinde bulunulması 4- Üye sayısı fazla olan sivil toplum kuruluşlarının eylemler için desteklerinin alınması. 5- İdeolojik yapılarla hiçbir şartta bir araya gelinmemesi. (Özellikle mesleki kaygılarından önce ideolojik ajandaları olduğu kamuoyunca bilinen gruplarla) 6- Pozitif eylemler düzenlenmesi; Örnek: Sağlık okuryazarlığı projesi vb. 7- Bakanlıkla son 3 yılda koparılan diyalog kanallarının yeniden oluşturulması ve birinci basamağın sıkıntılarının ve ihtiyaçlarının dile getirilmesi

Stratejimiz, yaptığımız eylemlerle, Bakanlık ve diğer politikacılara ve de halka bizi suçlu gösterecek fırsat verilmemesi ve hiçbir ideolojik STK ve kuruluşla birliktelik gösterilmemesi olmalıdır. Amacımız, ideolojik siyasi bir savaş ya da bunu yapmak isteyenlere destek vermek değil, aile hekimliğinin hak ettiği yere gelmesi, hakkıyla yapılabilmesi, aile hekimlerinin mağduriyeti, sistemin açmazlarının düzeltilmesi çabasında olduğumuzu gösterebilmektir. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. Turgut Durak ilimizde ki hyp yapılma oranlarını paylaştı. İlimizde %90 civarında hyp nin yapılmadığını belirtti. Yönetim kurulu olarak Halk Sağlığı Laboratuvarımızda Melis programına geçilmesi sebebiyle yaşanan sıkıntılar gündemimizdeydi. Konuyu Sağlık bakanlığı yetkilileri ile de konuşarak sorunları tespit ettik. Üyelerimizi de bilgilendirdiğimiz üzere Müdürlük ve laboratuvar dahil ilgili yerlere çözüm için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Daha sonra üyelerimiz kronik hastalık izlemleri hususundaki fikirlerini ve çözüm önerilerini paylaştılar. Gelen öneriler şu şekildeydi: 1-Kronik hastalık izlemleri hiç yapılmaması 2-Sadece kronik hastalık izlemi yapılması ve doğal olarak diğer işler için vakit ayıramamak. 3-Toplu istifa eylemi 4-İş bırakma eylemleri 5-HYP ‘nin aksayan-olumsuz yönleri, uygulanamayacak noktaları ve niçin yapılamayacağı hakkında SABİM ve CİMER’e şikayetlerde bulunulması. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü’ne de EBYS üzerinden şikayetler yazılması Toplantının sonunda belirtilmiş olan öneriler oylamaya alındı. -3. ve 4. Maddeler, aile hekimliğini zor duruma düşürebileceği, bakanlığı değil vatandaşı zor durumda bırakacağı ve uygulama zorluğu nedeniyle oybirliğiyle ret edildi. -2. Madde oy birliğiyle ret edildi. -5. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Hukuk komisyonumuz önderliğinde çalışma yapılacak. -1. Ve 2. Maddeler yaklaşık aynı oy oranına sahiplerdi. Fikir birliğine varılamaması nedeniyle isteyen kişilerin kronik hastalık izlemi yapabileceği, ancak çoğunluğun HYP yapmamaya bir süre daha devam edeceği ve bu konunun bu süre sonunda tekrar gündeme alınacağı kararına varıldı.

HYP yapma düşüncesinde olan arkadaşlarımızın da, sistemdeki eksiklikleri, uygulanabilir ve efektif olmayan noktaları hukuk komisyonumuza (SABİM-CİMER-BİMER başvuruları, Müdürlüğe dilekçe verilmesi.. vs ) ileterek, sistemin aksayan noktalarının düzeltilmesine ve gelecekte daha amacına uygun, bilimsel, efektif, uygulanabilir bir HYP sisteminin oluşmasına katkı sağlamalarını temenni ettiğimizi de belirtmek isteriz.

Kronik hastalık takiplerinin, gerekli altyapının ve uygun koşulların sağlanması, nüfus ve poliklinik yükleri azaltıldıktan ve de pandemi/aşılama sürecinde belli bir mesafe kat edildikten sonra, uygulama eğitimleri verilerek, belirli bir geçiş ve oryantasyon süreci tanınarak, sistemin ve uygulayıcıların adaptasyonu sonrasında yürürlüğe girmesi taraftarıyız. Yoksa kronik hastalık takibi mantığına karşı değiliz. Sadece bu dönem ve bu şartlarda uygulanamayacağını anlatmak çabasındayız.

Ve nitekim; bizim istişare toplantımızın hemen ardından gelen haber; HYP’ lerdeki negatif performansların iptali kararı, aile hekimlerinin büyük çoğunluğunun da benzer görüş ve düşüncelerle HYP yapmayarak tepkilerini dile getirmeleri sonucunda elde edilmiş bir başarıdır aslında. Temmuz ayında ülke genelindeki HYP oranlarının % 3-4 lerde kalması, bu yönetmeliği bu dönemde uygulamaya koyan bakanlığımıza, bir sitem ve uyarı mahiyetinde olup, geri adım atmalarını sağlamıştır.

Bu durum da bize; eğer bizler birlik ve beraberlik içerisinde olabilirsek, daha güzel işler başarabileceğimize, birinci basamağı daha iyi noktalara taşıyabileceğimize ve meslek onurumuzu çiğnetmemek adına sergilediğimiz duruşla, birinci basamağa hak ettiği saygınlığı tekrar kazandırabileceğimize olan inancımızı güçlendirmektedir. Geleceğe daha bir güvenle ve ümitle bakabilmemiz, yitirdiğimiz moral, motivasyon, şevk ve enerjimizi de yeniden kazanabilmemiz için, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız elzemdir.

Saygılarımızla

AKAHED YÖNETİM KURULU