Son Yayınlar

Dr. H. Şenol ATAKAN
ANAKON 2022 - Aile Hekimliğinde Kronik Hastalık Takibi ve SMA - Sahada Yaşanan Sorunlar ve Öneriler

18 Mart 2022

Av. Erkin GÖÇMEN
Meclise sunulan malpraktis ve sağlıkta şiddet yasa tasarısı hakkında değerlendirmeler

10 Şubat 2022

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ERDAL - Av. Erkin GÖÇMEN
SMA Hastalığı ve Aile Hekiminin SMA Hastalığındaki Hukuki Sorumlulukları

14 Aralık 2021


Aksaray Aşı ve Sağlık Okuryazarlığı Projesi 2021

17 Ağustos 2021

Dr. Öğretim üyesi Halil Aktaş
Kalp Yetmezliğine Yaklaşım

28 Temmuz 2021

Prof. Dr. Meltem Taşbakan
Aksaray’da Erişkin Bağışıklama

23 Haziran 2021

Prof. Dr. Mehmet GÜL
Anaflaksi'ye Temel Yaklaşım

21 Nisan 2021

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü BULUT
Obezite ve Malnutrisyon

07 Nisan 2021

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL
Elektrokardiyografi