AKAHED SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI PROJESİ SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞMESİ

25.08.2021 Çarşamba günü, AKAHED Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Şenol Atakan ile beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Uz.Dr. Özlem Öztaş ve Dr. Müge Gençel tarafından Sağlık Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirilmiştir

Değerli danışman hocalarımız; Prof. Dr. Seçil Özkan ve Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar Gürel’in de katılımlarıyla; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir ve Daire Başkanı Mustafa Örnek ile görüşmeler yapılmıştır.

AKAHED olarak Aksaray aile hekimlerini temsilen bulunduğumuzu, sahada yaşadığımız sıkıntılar, yeni yönetmeliğin getirdiği yükler, aile sağlığı çalışanı eksikliği gibi konularda düşüncelerimizi belirttikten sonra, AKSARAY AŞI ve SAĞLIK OKURYAZARLIĞI PROJE’mizden bahsettik.

İlimiz Covid-19 aşılama oranlarının Mayıs ayı başlarında % 14.51’lerde olması üzerine; Aksaray Aile Hekimleri Derneği olarak bir çalışma grubu oluşturup, Haziran ayı ilk haftası itibariyle çalışmalara başladık. Bizlere daha ilk günden itibaren destek veren değerli hocalarımız; Prof. Dr. Seçil Özkan, Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Serdar Gürel ‘in başkanlıklarıyla, ‘’Aşı-Sağlık Okur Yazarlığı – Aksaray ‘’ adlı projemizi hayata geçirmek üzere, derneğimiz üyesi aile hekimi arkadaşımızın da yer aldığı kalabalık bir ekiple, tüm gayretimizle çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.

Giderek artan aşı karşıtlığı ve kararsızlığının artık toplum sağlığını etkileyecek düzeylere ulaşmış olması, ilimizin erişkin aşılama ve Covid-19 aşılamalarında geride kalması ve toplumumuzda her 10 kişiden 7’ sinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olması gibi nedenlerden yola çıkarak tasarlamış olduğumuz ve aylardır üzerinde çalıştığımız projemizdeki amacımız genel olarak; 1-İlimizde aşı kararsızlığı ve retlerinin azaltılması. 2- Kısa vadede Aksaray ilinde Covid-19, erişkin ve çocuk aşılama oranlarının artırılması. 3- Uzun vadede Aksaray ilinde sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılmasıdır.

Projemizden; Sayın Bakanımızın da bilgileri olup, kendileri tarafından bizzat genel müdürlüklere desteklenmesi talimatı verilmiştir. Aksaray öncülüğünde, ülkemiz çapında örnek teşkil edecek bir çalışma olması ümidi ve beklentisi ile yola çıktığımız projemiz, Sağlık Bakan Yardımcısı tarafından da çok olumlu karşılanmış ve onaylanmıştır. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından, projemizi daha geniş bir portföye taşıyabileceğimiz, farklı bazı projelerle birleştirerek daha da geliştirebileceğimiz konusunda teklif ve önerilerde bulunulmuştur.

Proje logosu ve görsel malzeme tasarımlarımız büyük emeklerle hazırlanmış olup; Bakanlığımızdan da ayrıca; materyallerin basımları, lansman toplantısına katılım, organizasyon ve kamu spotlarını gerçekleştirebilmek adına teknik destek taleplerinde bulunduk. Kendilerinden; içerik, veri paylaşımı, video ve kamu spotları konusunda gerekli teknik desteği sağlayabilecekleri ve lansman toplantısına da üst düzey katılım sağlanabileceği sözlerini almış bulunmaktayız. İlimiz üst düzey kamu yöneticilerine de, bu güzel çalışmaya destek olmaları ve katkı sağlamaları konusunda bilgi verileceği ifade edilmiştir.

Kıymetli hocalarımız, Prof. Dr. Seçil Özkan, Prof. Dr. Meltem Taşbakan ve Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Serdar Gürel ‘in akademik deneyim, bilimsel yol göstericilikleri ve değerli katkılarıyla daha da güçlenen projemize, bakanlığımız düzeyinde de destek ve katkı verilmesi, bizleri son derece onurlandırmaktadır.

Sn. Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Bakan Yardımcısı Sn. Sabahattin Aydın’a, SGGM Genel Müdürü Sn. Mustafa Taşdemir’e ve Daire Başkanı Sn. Mustafa Örnek’e şükranlarımızı sunar, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da ayrıca teşekkür ederiz.

Şu anda projemize ait logoların da bulunduğu görsel materyallerimizin (afiş, bilboard, rozet, raket gibi…) tasarımları hazır olup, en kısa zamanda basıma geçilecektir. Basımlar tamamlandığında ise, ilimizde geniş çapta bir tanıtım düzenlenerek, projenin duyurulması amaçlanmaktadır.

Bakanlık görüşmelerimizden aldığımız takdir ve onay ile, daha çok motive olmuş olarak Aksaray’ımıza döndüğümüzü ve projemize hızla devam ettiğimizi bilgilerinize sunarak, sizlerin de varlığı ve desteği ile aile hekimliğinde daha güzel günler görmeyi diliyoruz.

Saygılarımızla

AKAHED YÖNETİM KURULU