AŞILAR HERKESE İYİ BİR YAŞAM ŞANSI SUNAR 25.04.2022AKAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr.H.Şenol ATAKAN 24-30 Nisan Dünya Aşılama Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı ;

AŞILAR HERKESE İYİ BİR YAŞAM ŞANSI SUNAR

Her Nisan ayında Dünya Bağışıklama Haftası dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirerek aşıların önemini ve her yaştan insanı birçok hastalığa karşı nasıl koruduğunu vurgulayarak bize iyi bir yaşam sürme fırsatı veriyor. Bu yılki kampanya, COVID-19 pandemisi nedeniyle temel sağlık hizmetlerini kesintiye uğrattığı için ayrı bir öneme sahiptir. Ne yazık ki milyonlarca insan hala aşıların hayat kurtaran faydalarından mahrum kalmakta ya da aşıların öneminin farkında değildir. 2022 ‘’Herkes İçin Uzun Ömür” teması, aşıların hayatımızdaki önemini, sevdiklerimizi korumamızı ve uzun, sağlıklı bir yaşam sürmemizi mümkün kılabileceği fikri etrafında insanları birleştirmeyi amaçlıyor.

Çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için geliştirilen ilk aşıdan ciddi COVID-19 vakalarını önlemek için kullanılan en yeni aşılara kadar iki yüzyıldan fazla bir süredir aşılar insanların sağlıklı kalmasına yardımcı olmuştur. O zamandan beri aileler ve topluluklar, sevdiklerini korumak için aşılara güvendi. Ancak aşıların değeri verilen doz sayısından çok daha ötesidir. Aşılar enfeksiyon hastalıklarının yükünü azaltarak hayat kurtaran ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan önemli bir halk sağlığı aracıdır. Günümüzde 25 den fazla öldürücü hastalığa karşı koruma sağlayan aşı bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan bazı aşılar, yetişkinlerde ileri yaşta hastalık riskini azaltarak sağlıklı, aktif ve üretken yaşlanmalarını sağlamaktadır. 2001-2020 yılları arasında uygulanan bağışıklamalar ile 20 milyon ölüm, 500 milyon hastalık vakası ve 9 milyon uzun dönemli engellilik durumunun önüne geçilmiştir. Aşı aslında bu toprakların çok da yabancı olmadığı bir kavramdır. Tarihte aşı ile ilgili ilk resmi evrak İngiltere’nin Osmanlı Büyükelçisinin ülkesine yazdığı ve Osmanlıda çiçek hastalığı için uygulanan aşıdan bahsettiği mektuptur. Daha sonra ise yine kuduz, difteri, tifüs, kolera gibi birçok aşı henüz 1900’lerin başında ülkemizde üretilmiş, bugün modern olarak kabul ettiğimiz ülkelere ihraç edilmiştir. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere aşı konusu dinamik bir süreçtir. Bundan birkaç yıl önce hiçbirimizin hayatında olmayan COVID-19, şimdilerde dünyanın en çok konuşulan enfeksiyon hastalığı olmuş durumda ve de aynı zamanda dünyanın en hızlı geliştirilen aşısına sahip. Dolayısıyla da bütün bireylerin aşısını çocukluk çağında tamamlamak mümkün değildir. Erişkinlerin çocukluk çağlarında uygulanmadığı için bağışık olmadıkları aşılar ile günümüzde aşılanmaları da son derece önemlidir. Bizler aile hekimleri olarak DSÖ ve OECD ülkeleri içerisinde kısa sürede ülkemizi çocukluk çağı aşılamaları konusunda en yüksek seviyeye çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşarken, siz kıymetli vatandaşlarımıza düşen görev ise hekiminiz tarafından tavsiye edilen aşılarınızı zamanında olmanızdır. Tüm erişkinlerin her sonbaharda influenza, 10 yılda bir difteri-tetanoz (bir defa boğmaca), bağışık değilse Hepatit B ve Hepatit A aşısı olmasını önermekteyiz. Çocukluk çağında geçirmedilerse veya bağışık değillerse tüm bireylerin kızamık-kızamıkçık-kabakulak ve suçiçeği aşılarını da tamamlamaları gereklidir. Ayrıca her bireyin kendine özgü risk durumları ve yaşına göre pnömokok, meningokok, zona ve HPV aşılarını yaptırmalarını önermekteyiz. Aile hekimleri olarak bebek, çocuk, ergen ve erişkin bağışıklamanın maksimum düzeyde yapılması için her türlü çabayı göstermekteyiz, göstermeye devam edeceğiz.

65 yaş üzeri erişkinler başta olmak üzere kronik kalp ve akciğer hastalıkları, diyabet ve bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkları olan erişkinler gibi özel risk gruplarında daha sık görülmekte, daha ciddi seyretmekte ve ortaya çıkan komplikasyonlarla daha fazla ölüme yol açmaktadır. Aşılama sayesinde hastalığın görülme sıklığını, ciddiyetini ve ölümleri azaltmak mümkündür.Şimdi hedefimiz çocuk aşılarında yakaladığımız bu başarıyı erişkin aşılamasına da taşımaktır ve aile hekimlerinin bu noktada çok önemli bir rol üstleneceği açıktır. Öte yandan Aşılama görevi sadece aile hekimlerinin üstüne yüklenmemeli, kanunla bireylere de sorumluluk verilmelidir. 1. basamak sağlık hizmetlerinin asıl görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerine tekrar tam olarak yoğunlaşıldığında, ülkenin sağlıklı yarınlara yelken açacağı konusundaki inancımız tamdır. Her geçen yıl artarak 30.000 lere ulaşan aşı reddi konusunda mücadelemiz devam edecektir.Bu vesileyle TBMM’den "Aşı Reddi" ile ilgili yasanın da çıkması gerektiğini bir kez daha belirtiyor ve AKAHED olarak bu amaçla TBMM'ne ve Sağlık Bakanlığına gönderdiğimiz yasa teklifinin dikkate alınmasını istiyoruz. Hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürebilir olması, her yaştan insanın sağlığının korunması münasebetiyle oldukça önemlidir. Sağlıklı bir toplumun gereği için aşılama hizmetinin vazgeçilmez olduğu bilincini toplumun her kesimine iletmek bizlerin görevidir. 24-30 Nisan Dünya aşı haftası vesilesi ile gezegenin sağlığını koruyan aşıların başarısı daim olsun.

Tekrar hatırlatmak isteriz ki yapmakta olduğumuz bir çok işin içinde şüphesiz "yaşam boyu aşılama" bizim en kıymetli işimiz.Tüm sağlık şehitlerimizi saygıyla anıyor, hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz.

"Her şey Sağlıklı Yaşayan Sağlıkla Yaşlanan Türkiye İçin"

Kamuoyuna Saygı İle duyurulur...

Dr.H.Şenol ATAKAN
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı