10 Aralık 2021

AKSARAY AŞI ve SAĞLIK OKURYAZARLIĞI PROJESİ

Bağışıklama; çocuklarda olduğu kadar erişkinlerde de enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en kolay ve ekonomik yoludur. Ancak erişkinlerde, bağışıklama oranlarının ve farkındalığın çocuklardaki kadar yeterli olmadığını biliyoruz. Erişkinlerde de enfeksiyon hastalıkları ölümcül seyredebilmektedir. Ülkemizde yaşlı nüfus ise giderek artmaktadır. Yaşam boyu bağışıklama ile, erişkinlerde mortalite ve morbidite bakımından önemli birçok hastalıklardan korunmak mümkün olmaktadır.

İlimiz genelinde çocukluk çağı aşılarında yakaladığımız yüksek aşılama oranlarına, erişkin aşılamasında maalesef ulaşamamaktayız. Aşı kararsızlığı ve retleri her gün artan bir toplum sağlığı tehdididir. Toplumumuzun sağlık okuryazarlığı düzeyi, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğümüz tarafından araştırılmış ve ne yazık ki her 10 kişiden 7’ sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi yetersiz veya sınırlı bulunmuştur. Bu durum aşı tereddütlerini, poliklinik ve acil servislerin gereksiz kullanımını artırmakta, gereksiz antibiyotik kullanımlarına yol açmaktadır.

AKAHED olarak Haziran-2021 de başladığımız bu projenin öneminin bilinciyle yola çıkmış olup, üzerinde çalıştığımız ve tasarladığımız “Aksaray Aşı ve Sağlık Okur Yazarlığı Projesi” ile; ilimizde vatandaşlarımızla bir iletişim kampanyası gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

“Aksaray Aşı ve Sağlık Okuryazarlığı Projesi ”’ndeki en önemli gerekçelerimiz:

1-Giderek artan aşı kararsızlığı, artık toplum sağlığını etkileyecek düzeylere ulaşmıştır.
2-İlimiz erişkin aşılama ve COVID-19 aşılama oranlarında geride kalmaktadır.
3-Toplumumuzun sağlık okuryazarlığı düzeyinin, her 10 kişiden 7’ sinde yetersiz olması, aşı tereddütlerini, poliklinik ve acil servis gereksiz kullanımına artırmakta, gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımlarına yol açmaktadır.

Bu nedenlerle amaçlarımız:

1- Aksaray ilinde, özellikle erişkinlerde aşı kararsızlığı oranlarının azaltılması.
2- Kısa vadede; Aksaray ilinde, COVID-19, erişkin ve çocuk aşılama hızlarının artırılması.
3- Uzun vadede; Aksaray ilinde, sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması.

Bu hedeflerle çıktığımız yolda, kıymetli hocalarımızın danışmanlığı ve bilimsel önderliği, değerli ekibimizin de gece-gündüz-haftasonu demeden gösterdikleri gayret ve özveri ile bu noktaya kadar gelmiş bulunuyoruz.

Bu süreçte, Sağlık Bakanlığı ile de görüşülmüş, projemize ait bütün görsel materyal ve içerikler, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından bizzat incelenmiş ve onaylanmıştır.

Kısa ve uzun vadede gerçekleştireceğimiz bilimsel faaliyetler, programlar, toplantılar ve eğitimler tasarlanmış olup, tanıtım toplantımızın ardından da yine çeşitli şekillerde sizlerle biraraya gelerek, hedeflerimize azimle ve inançla ulaşma gayreti içerisinde olacağız.

Ayni gayelerle, bize destek veren tüm paydaşlarımıza da minnet ve şükranlarımızı sunarız.
Projemize danışmanlık yapan ve desteklerini esirgemeyen;

Prof. Dr. Seçil Özkan
Prof. Dr. Meltem Taşbakan
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar Gürel

Hocalarımıza teşekkürü borç biliriz.

Projemize emek veren üyelerimizden;

Uz. Dr. İskender Bülbül
Uz. Dr.Yeliz Demirci
Dr. İfakat Bozkurt
Dr. Perihan Ceyda Türemiş’e teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

AKAHED YÖNETİM KURULU