AKAHED-ACİL HEKİMLERİ TOPLANTISI 23.02.2022

Değerli üyelerimiz;

Sizlerden gelen ve çoğu zaman hepimizin karşılaştığı sıkıntı ve problemlere çözüm bulma çaba ve gayretlerimizin hiç azalmadan devam ettiğini bilmenizi isteriz. Bunlardan biri de; ilimiz eğitim-araştırma hastanesi ile özellikle de acil servis ile alakalı problemlerdi. Yeni değil aslında; uzunca bir süredir bu sıkıntılar vardı, neredeyse hergün bir arkadaşımız buna maruz kalıyordu. Ve biz bunu; hem hastane yönetimine hem de İl Sağlık Müdürlüğüne defalarca dile getirdik, çözüm önerilerimizi belirttik. Daha önce hastane yönetimi ile de bir toplantı gerçekleştirmiştik ama ilerleme sağlayamamıştık.. Karşılıklı iletişim teklifinde de bulunmuştuk ancak hiçbir olumlu karşılık alamamıştık. Ancak biz vazgeçmedik tabi, çünkü tüm bu sorunlar bizi hasta ile karşı karşıya getiriyor, hastaları mağdur ettiği gibi biz hekimleri de mağdur ediyor ve hatta şiddete zemin oluşturuyordu. İletişimsizlik zaten başlı başına sağlıkta şiddete varan sonuçlara sebep olabiliyordu. Bu sorunların; bireysel olarak veya gruplarda dertleşmekle çözülemeyeceği aşikardı. Yönetim düzeyinde ve daha somut adımlar gerekiyordu. Biz de AKAHED olarak; tam da bunun için çabalıyorduk. Bunun çözümünün ancak iletişimle, karşılıklı birbirimizi dinleyerek ve anlayarak olabileceğini bildiğimizden, bu konuda acil hekimleri ile görüşme talebinde bulunduk. Hastane yönetimi de ilk defa bu duruma sıcak bakarak gerekliliğini anladılar ve böylece aile hekimleri ile hastane acil hekimleri arasında bir toplantısı düzenlenmesi kararına varıldı. Sorunları dışarı yansıtmadan, kendi aramızda diyalog ile çözmenin daha hoş olacağı düşüncesinden yola çıkarak; derneğimizin organizasyonu ile bir akşam yemeğinde biraraya geldik. Toplantımıza; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zahid Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Mutlu ve TSM sorumlu hekimi Uzm. Dr. Necati Buğrul da katılarak, bizlere destek vermişlerdir. Hem aynı ilde çalıştığımız meslektaşlarımızla tanışmış olduk, hem birbirimizin sorunlarından karşılıklı haberdar olduk, hem anlattık hem dinledik. Bizler; acilde yaşanan sorunlara aşinaydık, çoğunlukla biliyorduk, çünkü birçok aile hekimi arkadaşımız, geçmiş yıllarda acillerde aktif çalışmışlardı. Ancak; acilde çalışan hekim arkadaşlarımız; bizleri ve çalışma şartlarımızı, birinci basamağın olanaklarını belki de çok bilmiyorlardı. Oradan başlayarak, önce birinci basamağı, çalışma şartları ve olanaklarımızı anlatmaya çalıştık. Pandeminin en büyük yükünü, acil ve aile hekimleri çekmiştir, bu hepimizin malumudur. Rakamlar ortadadır ve geçen 2 yıllık pandemi süreci boyunca, en çok yıpranan yorulan tükenen branşlardan ikisidir; acil ve aile hekimliği.

Aynı amaç ve duygularla, bu sorunların önce nedenini tanımlayıp sonra nasıl çözeriz üzerinde yoğunlaştık. Gelen öneriler üzerine bir konsensus belirleyip, onda mutabık kalmaya karar verdik. Çünkü; biz hekimler bir vücudun organları gibiydik, birimizi etkileyen sorun, diğerinin de canını acıtıyordu. Bu duyarlılıkta yaklaştığımızda, birbirimize ve sorunlara bakış açısı değişiyor ve çözüm önerileri kendiliğinden ortaya çıkıyordu zaten.

Bu bahsettiğimiz sorunları ve çözüm önerilerini, birkaç ana başlık altında şu şekilde toparladık;


1- Acil servislerde hastaların muayenesi ve tedavisi düzenlendikten sonra istirahat ve adli raporlar için aile hekimine yönlendirilmemeli.
2- COVID testi yapılan hastalar, sonuç için ASM’lere yönlendirilmemeli.
3- Acil servislerde SGK tarafından ödenmeyen ilaçların yazılması sebebiyle aile hekimine yazdırın diye yönlendirilmemeli.
4- Manuel reçete verilmek zorunda kalınıyorsa; eksiksiz olması ve resmi reçete kurallarına riayet edilmesi.
5- Acilde ya da bazı semt polikliniklerinden, tahlillerini aile hekimliğinde yaptır diye gönderilmemeli.

Acil hekimlerimiz; bu konulara zaten dikkat ettiklerini ama artık daha çok özen göstereceklerini belirttiler. Aynı şekilde; iletişimimizi devamlı ve güçlü tutmamız gerektiği kanaatiyle, bir whatsapp grubu oluşturarak, daha hızlı ve etkin bir temas sağlamaya karar verdik. Karşılıklı ve anında haberdar olabilmemiz; bir çok sorunu hızlıca çözmemize olanak sağlayacak, bazen de hastalardan kaynaklanan bilinçli veya bilinçsiz yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesine olanak verecektir. Gerekirse, ileride yeniden biraraya gelebilmek üzere sözleşerek bitirdik toplantıyı. Bu verimli toplantının sonunda, herkeste olumlu bir izlenim oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu toplantı ve görüşmelerin; hastanedeki diğer branş uzmanları ile de yapılması teklifimize de olumlu karşılık verilmiş olup, ilerleyen süreçlerde planlaması yapılarak, sizlere bilgi verilecektir.

Saygılarımızla

AKAHED YÖNETİM KURULU